Kalymnos Adasının Tarihi

KALYMNOS ADASI TARİHİ

Peloponnesos’taki Epidauros’tan gelen bir Dor kolonisince yerleşime açıldığı sanılır. Kendisine ait bir para birimi olan ada, Atina’nın M.Ö. 5. ve 4. yüzyıllarda oluşturduğu iki birlikte de yer aldı. Bir Pers satraplığıyken, M.Ö. 332’de Büyük İskender’in ordularınca ele geçirildi.

 

Daha sonra Roma İmparatorluğu’nun Asya Eyaleti’ne bağlandı. 1310’a değin Venedik işgalinde kaldı. Bu tarihten sonra Rodos Şövalyeleri’nin eline geçti.

1522’de öteki adalarla beraber Osmanlı yönetimine girdi.

 

Osmanlı yönetimindeyken Rodos ve Kos’un aksine Kalimnos’a bir Türk göçü yaşanmadı.

 

1912’de İtalyanlarca işgal edildi. İtalyanların asimilasyon politikalarına direnen Kalimnos halkının çoğu II. Dünya Savaşı sırasında Türkiye’ye kaçtı. Ada, 1947’de Yunanistan’a geçti.